บั๊กเล็กๆ หลังจากอัพเดตเป็น ไฟร์ฟ็อกซ์ 3.0.1 สงสัยจะรีบอัพเดตจนทำหน้าเว็บไซต์ผิด
update สงสัย browser agent ของ FF3 บน Win2K ของคอมที่ทำงานจะเอ๋อ เพราะกลับมาเปิดหน้า What’s New ที่บ้านก็ขึ้น

You’ve been updated to the latest version of Firefox.

ตามที่ควรจะเป็นแล้ว

Facebook Comments