1. ทำไมมีเภสัชผู้ชายอยู่จิดเดียวเอง

  2. วันนั้นถ่ายไม่ครบครับ ขาดผู้ชายอีก 6 คน

    แต่ที่น่าตกใจกว่าคือ ผู้ชายจริงๆ มีไม่ถึงครึ่งของที่มีในชั้นปีครับ

  3. ใกล้จะได้เป็นพี่บัณฑิตแล้ว ยินดีด้วยครับ อีกนานผมกว่าจะได้เป็น(หรือไม่ได้เป็น)

Comments are closed.