1. ubun จับมือกัน ส่วน ms ใช้เกาะไหล่กัน ^^

  2. อันแรก…จับมือ
    อันที่สอง…โอบไหล่
    อันที่สาม…ไม่อยากจะคิด

  3. ooooo: อย่างนั้นจะทำเป็นวงได้หรอ

Comments are closed.