ข้อสอบเก่า กพ (ภาค ก) ปี 2552 และ 2553 เพื่อเตรียมสอบ กพ. 2554

เข้าไปดูได้ที่ http://www.testthai1.com/read.php?tid=672&page=1

2 ข้อแรกเฉลยแต่ไม่บอกวิธีทำ เสียเวลาคิดข้อ 2 เป็นชั่วโมง เลยเอามาโพสไว้เผื่อมีใครสงสัยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดซะนานแบบผม

ข้อ  1)  25   33   43   61  89………..
ก.  102     ข. 125     ค.  135    ง.  140

ตอบข้อ ค. 135 เพราะผลต่างของตัวถัดไปเท่ากับผลรวมของผลต่าง 2 อันก่อนหน้า

8, 10, 18 (10 + 8), 28 (10+18) และ 46 (18+28)

ข้อ 2) 41   121  259  241  65………..

ก. 0    ข. 1      ค.  2        ง.  -1

ตอบข้อ ข. 1 เป็นชุดของเลขยกกำลังที่ตัวฐานกับกำลังที่ยกรวมกันได้ 8 + อนุกรมเลขคณิตสลับ + –

6^2 + 5 = 41 |  5^3 – 4 = 121 | 4^4 +3 = 259 | 3^5 – 2 = 241  | 2^6 + 1 = 65 | 1^7 – 0 = 1  |

ถ้าให้ข้าราชการแบบผมมาสอบใหม่ สงสัยจะโดนไล่ออกแฮะ

i am hermit

You are The Hermit

Prudence, Caution, Deliberation.

The Hermit points to all things hidden, such as knowledge and inspiration,hidden enemies. The illumination is from within, and retirement from participation in current events.

The Hermit is a card of introspection, analysis and, well, virginity. You do not desire to socialize; the card indicates, instead, a desire for peace and solitude. You prefer to take the time to think, organize, ruminate, take stock. There may be feelings of frustration and discontent but these feelings eventually lead to enlightenment, illumination, clarity.

The Hermit represents a wise, inspirational person, friend, teacher, therapist. This a person who can shine a light on things that were previously mysterious and confusing.

What Tarot Card are You?
Take the Test to Find Out.

เล่นตาม pradt แล้วกัน