ติดต่อยกเลิกที่ช่องทางของผู้ให้บริการตามนี้เลยครับ Web: https://www.monomaxxx.com/faq/contact Facebook: https://www.facebook.com/MONOMAXXX/