บทความวิชาการออนไลน์ที่เก็บ CPE ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Update 16/12/59) หน่วยกิตที่สามารถเก็บได้จากบทความต่อไปนี้รวมทั้งหมด 66.5 หน่วยกิต การพัฒนาและดำเนินการกลยุทธ์ทะเบียนและกฎหมายเภสัชภัณฑ์ (Development and Implementation of Pharmaceutical Regulatory Strategy) | 3 หน่วยกิต | หมดอายุ 15 ธ.ค. 2560 A review of Emergency contraception pills (ECP) | 2 หน่วยกิต | หมดอายุ 9 ธ.ค. 2560 วัคซีนผู้สูงอายุ | 1.5 หน่วยกิต | หมดอายุ 8 ธ.ค. 2560 การทดสอบการละลายของยากินในรูปของแข็ง | 3 หน่วยกิต | หมดอายุ […]