ใครว่างก็ไปช่วยกันแปล subtitles ได้ที่ dotSUB นะครับ

Video: Social Media in Plain English[commoncraft]

Facebook Comments