1. การข้าม step จะเป็นไรไหมหนอ.. แบบว่า ไม่ค่อยเป็น Critics แต่ไป create ก่อนแล้ว

Comments are closed.