“สุดยอด” ของการคิด คือ “คิดแบบไม่คิด”

Prof. Vicharn Panich – KMI Thailand

Facebook Comments