น่าแปลกใจจัง ทำไมโลโก้ของ Microsoft Alumni Network (MSA) ช่างคล้ายคลึงกับโลโก้ของ Ubuntu อะไรเช่นนี้

เห็นมาจาก LinuxLookup

Facebook Comments